Dobar glas daleko se čuje: 'Okus Doma' u stranim medijima

Blog_img_20160120_132251

Vizija Okusa doma prepoznata je i izvan granica Republike Hrvatske, pa o nama možete čitati i na slijedećim portalima:

European Liberties platform (Liberties.eu), 29.10.2015- link.

UK.NEWS.YAHOO.COM, Rachel O'Brien, AFP, 07.12.2015.- link.