Objavljena publikacija MIGRENT

Blog_cms_migrent_publication_promo_vizual_3_-_booksa-1

Publikacija [MIGRENT] pregled je stanja migrantskog (socijalnog) poduzetništva u Europi. Posvećena je i iskoračuje ka ideji migrantskog poduzetništva kao važnog alata socio-ekonomske emancipacije. Ovaj alat ima snažan potencijal za uspješnu integraciju migranata i doprinosi rastu lokalnog ekonomskog rasta. Osim toga, publikacija govori o važnosti autentičnosti i solidarnosti u poduzetničkim naporima koji mogu stvarati pravedniju i društveno osvještenu ekonomiju suprotno kapitalističkom principu profitiranja u novcu. Dodatno, bilježimo i važnost podrške društva i organizacija civilnoga društva u osnaživanju migrantskih poduzetničkih inicijativa. Ova publikacija integrira brojne primjere migrantskog poduzetništva i projekata putem kojih organizacije civilnoga društva podržavaju razvoj migrantskog poduzetništva.