Branka Juran

Blog_13007368_10154230405352780_2040746260827340550_n

Odrasla sam u Križevcima, a nakon srednje škole selim se u Zagreb gdje sam studirala politologiju. Neki moji "prvi koraci" u civilnom sektoru započeli su kroz angažman u aktivnostima Antiratne kampanje Hrvatske. Radila sam i za neke međunarodne humanitarne organizacije i u inozemstvu (Afganistan, Turska), a 2005. godine selim u London gdje sam magistrirala na području prisilnih migracija. Nakon 10 godina boravka i rada u Londonu, 2015. godine vraćam se u Hrvatsku i između ostalog, pomažem i u Crowdfunding kampanji Okusa doma.

Cijeli projekt je sjajno osmišljena ideja koja kroz prijateljstvo, uzajamno učenje, druženje i kuhanje pomaže integraciji migranata u društvo. 

Okus doma je lijepa priča kakvih danas trebamo više i nadam se i vjerujem da će projekt ojačati i dalje širiti prostor za druženje u prijateljskom okruženju.