Integracijske politike i prakse u Hrvatskoj

Blog_capture1

Publikacija je doprinos razvoju jednog od mogućih uspješnih modela integracijskih politika te sigurnog, otvorenog i pravednog integracijskog sustava kako za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom koji žive s nama u ovome društvu, tako i za one koji će tek doći. Želimo im dobrodošlicu. 

Preuzmi u PDF formatu (584 KB)