Zadrugari/ke

Romana Pozniak

Small_romi_web_od

Romana (1989.) je odrasla u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i završila program Mirovnih studija. Interes pronalazi u političkoj antropologiji, antropologiji rada, području humanitarizma i izbjegličkih studija te upisuje poslijed...

Više

Sara Kekuš

Small_sara_keku_

Rođena sam i odrasla u Zagrebu gdje sam magistrirala Politologiju. Nakon pohađanja Mirovnih studija i godine provedene na studiju u Francuskoj, počela sam volontirati u sklopu Centra za mirovne studije i pružati psihosocijalnu podršku izbjeglicama smještenim u Porinu.    Tema izbjeglištva i prisilnih migracija me...

Više

Vedrana Hasanbašić

Small_vedrana_2

Rodjena sam u Zagrebu 1976. godine gdje sam zavrsila osnovnu školu i opću gimnaziju, a od 2001. godine imam diplomu inženjera prehrambene tehnologije. Hrana i sve ono što ide uz nju; porijeklo i kvaliteta, stilovi življenja, priče i druženja, glad i zarada, darivanje i prodaja, istina i obmana... toliko toga i toliko ničega. Dok u ...

Više

Bashkim Fazliu

Small_bashkim

Rođen sam u Prištini, Kosovo. U Kosovo sam između ostalog radio kao novinar i prevoditelj, a prevođenjem, kao glavnom profesionalnom aktivnošću se bavim i u Hrvatskoj, gdje živim posljednjih 11 godina. Krajem devedesetih sam bio aktivan u organizama civilnog društva, uglavnom radeći na smanjivanju razlika i povećavanju razum...

Više